Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal hanteert, afhankelijk van de aard en spoedeisendheid van de zaak, een tarief tussen € 160,-- en € 195,-- per uur. Het uurtarief is een som van ervaring, specialisme en complexiteit van een zaak.

Naast het honorarium worden 6% kantoorkosten berekend ter dekking van algemene kosten, zoals inlichtingen uit het Handelsregister, kopieerkosten, kosten van aangetekende post en de kosten van uitvoering van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Gefinancierde rechtshulp

Vaak is het nog onbekend dat mensen uit ieder inkomensniveau een advocaat in de arm kunnen nemen. Bij een lager inkomen wordt vaak een (groot) deel van de kosten voor rechtshulp vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemt men ook wel pro deo of een toevoeging.
Ook mensen die gefinancierde rechtshulp zoeken kunnen bij ons terecht. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Wij zullen u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer informatie over gefinancierde rechtshulp en inkomensgrenzen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.