Wat is personen- en familierecht?

Personen- en familierecht maakt deel uit van het burgerlijk recht en richt zich specifiek op afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Het is een breed rechtsgebied en heeft alles te maken met menselijke relaties. Juist daarom is een goed inzicht in dit rechtsgebied belangrijk.  Denk maar aan de gevolgen van een onjuist berekende alimentatie, een ondoordachte echtscheiding of de gevolgen voor een kind als er geen goede omgangsregeling is opgesteld.  Enkele voorbeelden van zaken in dit rechtsgebied zijn:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie (kinder/partner)
  • Wijzigen geslachtsnaam
  • Omgangsregelingen
  • Gezag over een kind toewijzen
  • Erkenning van kinderen

 Uw zaak, onze zorg

Voor juridische kwesties in het personen- en familierecht bent u aan het juiste adres bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal. Het kantoor staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Mr. Ruysendaal begeleidt u vakkundig, bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Met zijn ervaring en kennis van zaken ziet hij er ook op toe dat een procedure op de juiste wijze verloopt. Met mr. Ruysendaal als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw zaak.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak.
In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.